HUS Sårcentrum

HUS Sårcentrum är ett kunskapscentrum och en samarbetsorganisation.

Verksamheten fokuserar på att förebygga sår, samordna vården av sårpatienter, utveckla ett fungerande öppenvårdssystem och bygga ett nätverk av kontaktpersoner för sårspecialister inom hela HUS-området.

Man samarbetar med alla instanser som deltar i sårvård inom HUS-området inom såväl primärvården som den specialiserade sjukvården.

Sårcentrumet ordnar sårvårdsutbildning inom HUS-området, deltar i forskningsarbete och har nätverkat internationellt.

HUS Sårcentrum har tills vidare inga egna lokaler och tar inte emot egna patienter, utan sårpatienterna vårdas inom olika specialområden. Teamet på sårcentrumet deltar i multidisciplinära sårrundor och polikliniska mottagningar.

Sårcentrumet är verksamt inom plastik- och kärlkirurgi samt hudsjukdomar. Den administrativa värdenheten är plastikkirurgi.

Uppdaterad  29.9.2022

Kyllä