HUS Kärlkirurgi

Vid polikliniken för kärlkirurgi utför man blodcirkulationsundersökningar på remiss, bl.a. ankel-/armtrycksmätning (ABI), fingertryck, mätning av hudens partiella syrgastryck och avbildning med ett fluorescerande spårämne (ICG).

Kärlkirurgen bedömer behovet av ytterligare undersökningar och åtgärder baserat på mätningar av blodcirkulationen och patientens symtombild och planerar vården. Många av åtgärderna kan numera göras polikliniskt, men en del måste följas upp på en bäddavdelning på kärlkirurgin före och efter åtgärden.

På bäddavdelningen utför man kärl- och såroperationer och också en del intravenösa ingrepp. Patienten kommer till sjukhuset med en tidsbokning eller via jouren. Till en del av ingreppen kommer man på ingreppsdagens morgon via LEIKO-enheten, till en del under föregående dag. Jouringreppen utförs i prioritetsordning och det kan ta några dagar innan man hittar en lämplig tid.

Efter ingreppet följer man upp det på avdelningen i allt från en natt till flera veckor beroende på vilket ingrepp som utförts och om det behöver följas upp. Sårpatienter kan behöva genomgå flera ingrepp under samma avdelningsperiod. När man inte behöver göra någon kirurgisk uppföljning bedömer man om patienten kan skrivas ut eller om han eller hon behöver fortsatt vård på en bäddavdelning någon annanstans.

Efter ingreppen följer man patientens återhämtning genom efterkontroller, som kan ske på läkarens, kärlskötarens eller sårvårdarens mottagning.

Uppdaterad  29.9.2022

Kyllä