Sårvård vid Åucs

Sårpatienter kommer till Åbo universitetscentralsjukhus på remiss till ett specialområde.

Sårpatienter vårdas inom flera specialområden.

 • hudsjukdomar
 • endokrinologi
 • ortopedi
 • kärlkirurgi
 • allmänkirurgi
 • plastikkirurgi

Konsultationen mellan specialområdena sker genom interna remisser och patienten kallas separat till den.

Varje enhet erbjuder undersökning på både en specialläkarpoliklinik och en sjukskötarmottagning.

Arbetsgrupp för diabetiska fötter

En multidisciplinär bedömning görs i en arbetsgrupp för diabetiska fötter, som innefattar en

 • endokrinolog
 • plastikkirurg
 • fotortoped
 • kärlkirurg
 • fotterapeut
 • gipsmästare
 • representant för hjälpmedelsenheten.

Sårpolikliniken

Sårpolikliniken ligger i anknytning till polikliniken för plastik- och allmänkirurgi och erbjuder möjlighet att träffa en utbildad sårvårdare samt en fysioterapeut, arbetsterapeut och gipsmästare under samma besök. Vid det första besöket under vårdperioden bedömer en läkare patientens behov av undersökning och vård.

Sårpolikliniken ansvarar också för såväl intern som extern, kontinuerlig sårutbildning och konsultation. Den externa konsultationen sker antingen via telefon eller videoanslutning.

Uppdaterad  29.9.2022

Kyllä