Social trygghet för sårpatienter

Kostnaderna för sårvård består av avgifter för hemvård- och anstaltsvård samt kostnader för sårvårdsartiklar. Om man sparar in på dem riskerar man att förlänga sårläkningen och därmed dra ut på kostnaderna.