Förebyggande av trycksår

Det är viktigt att identifiera risken för trycksår. När man förebygger trycksår genom olika metoder undviker man smärtsamma och dyra trycksår som kräver lång vård.

När man förebygger trycksår är det viktigt att tänka på hudvård, näring, rökning och motion. Vid nedsatt känsel och minskad rörlighet ska man titta på sitt- och liggunderlaget och vid behov ta hjälp av hjälpmedel.

Uppdaterad  29.9.2022

Kyllä