Behandling av trycksår

Den primära behandlingen av ett trycksår är att ta bort trycket. Alla sätt att förebygga trycksår ingår i behandlingen av ett trycksår.

Ett tidigare trycksår som redan läkt ökar risken för ett nytt trycksår. Hos framför allt patienter med nedsatt rörlighet handlar behandlingen efter att såret har läkt om att förebygga nya trycksår.

Om en patient med ett trycksår har allmänna symtom på en infektion, som feber, ökar rodnad kring sårområdet eller smärta, såret blir större, utsöndringen ökar eller börjar lukta, ska han eller hon snabbt uppsöka vård.

Uppdaterad  29.9.2022

Kyllä