Behandling av sårinfektion

En yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården följer upp behandlingen och läkningen av ett infekterat sår.

En sårinfektion kan vara lindrig, medelsvår, svår eller en livsfarlig blodförgiftning.

Uppdaterad  29.9.2022

Kyllä