Sårvårdspersonal

Vårdpersonalen består av ett brett spektrum av vårdare och sjukskötarna deltar i en multidisciplinär vård av sårpatienten tillsammans med läkare och specialiserad personal.

Det finns olika titlar för sårvårdare, men de har lite olika innebörd. Mer information om titlarna för sårvårdare finns här.

Uppdaterad  28.9.2022

Kyllä