Sårspecialister

Såren behandlas av ett multidisciplinärt team. Sjukskötare, läkare och specialister deltar i vårdplaneringen och vården.