Specialistbehandling av diabetiska fotsår

En diabetiker som får ett sår på foten som inte visar tecken på att läka på ett par dagar ska kontakta sitt vårdställe för en närmare undersökning och behandling av såret.

Som diabetiker ska du sköta om såren noggrant enligt allmänna sårvårdsanvisningar. Dessutom ska du avlasta sårområdet.

En infektion som börjat i en liten hudskada eller ett sår kan dock vara kraftig och snabbt leda till en allvarlig infektion. Om såret inte visar tecken på att läka på ett par dagar trots att du har skött om det själv eller om det uppvisar tecken på en bakteriell infektion ska du uppsöka läkare.

Lätta trycket mot fotsåret med hjälp av formgjutna sulor, behandlingsskor och lämpliga skor.

Du måste ha bra blodcirkulation för att såret ska läka. Om man inte känner någon puls i fötterna skickar man en remiss till en kärlkirurg. Om man bedömer att blodcirkulationen är otillräcklig försöker man kringgå eller öppna upp blockeringar och förträngningar antingen genom en ballongvidgning eller en öppen operation.

Undersök såret dagligen för att upptäcka en eventuell sårinfektion. Huden runt ett infekterat sår är rött, hettar och är svullet. Då ska du omedelbart uppsöka läkare. Beroende på hur allvarligt och djupt såret är behandlar man det antingen med antibiotika eller operation.

Uppdaterad  29.9.2022

Kyllä