Egenvård av diabetiska fotsår

Det är viktigt att behandla även små hudskador med en gång, då de snabbt kan utvecklas till svårbehandlade allvarliga sår.

Kontakta ditt vårdställe om du inte ser några tecken på att ett ytligt sår läker på ett par dagar vid egenvård.

Uppdaterad  29.9.2022

Kyllä