Faktorer som utlöser diabetiska fotsår

Ett diabetiskt fotsår kan utlösas av en mekanisk skada, en värmerelaterad skada eller en skada som orsakats av ett frätande ämne.

Faktorerna brukar oftast inte orsaka några allvarliga problem på egen hand, utan det behövs en ytterligare orsak, alltså utlösande faktor, som startar händelsekedjan som leder till ett fotsår.

Sådana utlösande faktorer är mekaniska skador, värmerelaterade skador eller skador orsakade av hudfrätande produkter.

Uppdaterad  29.9.2022

Kyllä