Faktorer som påverkar diabetiska fotsår

Sår på fötterna som läker dåligt kan vara ett tecken på diabetes. Man kan ha strukturella problem med fötterna, som senare ökar risken för att utveckla ett fotsår.

Ett diabetiskt fotsår är ett sår på ankeln eller foten som beror på en neurologisk förändring i fötterna, en nedsatt arteriell cirkulation, en avvikande belastning av foten eller en kombination av alla dessa faktorer. Förebyggande och god skötsel av diabetesrelaterade fotsår kräver ett bra samarbete mellan diabetikern och det multidisciplinära team som vårdar diabetikern och en väl fungerande regional vårdkedja.

Blodsocker som legat på en hög nivå i flera år skadar nerverna, blodcirkulationen och bindvävens proteinstrukturer. Risken att få ett fotsår någon gång i sitt liv är cirka 20 procent. Genom god diabetesvård, regelbunden undersökning av fötterna, god egenvård av fötterna och professionell vård vid behov kan man förebygga allvarliga fotproblem.

Blodsocker som legat på en hög nivå i flera år skadar nerverna, blodcirkulationen och bindvävens proteinstrukturer.

Uppdaterad  29.9.2022

Kyllä