Riskklass 0

I riskklass 0 är fotens skyddskänsel intakt, man har ingen artärsjukdom i benet och fötternas blodcirkulation är normal. Risken att få ett långvarigt diabetiskt fotsår är liten.

Handlingsanvisningar för personer i riskklass 0:

  • Om du inte har diagnostiserats med diabetesrelaterade fotproblem och du själv kan sköta om dina fötter varje dag behöver du ingen regelbunden fotterapi.
  • Om du har andra fotproblem som kräver fotvård eller om du har svårt att sköta om dina fötter själv ska en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården bedöma läget och din behandling.
  • Fortsätt sköta om din diabetes, tänk på att välja levnadsvanor som främjar artärernas hälsa och håll blodtrycket och blodets kolesterol under kontroll.

Uppdaterad  29.9.2022

Kyllä