Bedömning av risken för diabetiska fotsår

Man använder en riskklassificering av fötter för att bedöma fötternas hälsa. Riskklassificeringen förutspår risken att få ett långvarigt fotsår.

För att fastställa fötternas riskklass undersöker man fötternas tillstånd, om de har tillräcklig blodcirkulation, fötternas uppbyggnad och ledernas funktion. Tidigare långvariga sår och amputationer påverkar också vilken riskklass som fötterna får. Riskklassificeringen används för att planera den individuella styrningen och uppföljningen.