Diabetiska sår

Ett diabetiskt fotsår är ett sår på ankeln eller foten som beror på en neurologisk förändring i fötterna, en nedsatt arteriell cirkulation, en avvikande belastning av foten eller en kombination av alla dessa faktorer.