Arteriella sår

Man bör undersöka blodcirkulationen hos alla patienter med bensår. Man kan undersöka den arteriella blodcirkulationen genom att palpera, alltså känna, pulsen i benen och genom att göra en ABI-mätning, alltså en ankel-/armtrycksmätning.