Bitsår

De vanligaste bitsåren är bett från hund, katt och människa. Ett bitsår är när bettet går igenom huden eller slemhinnan.

När man sköter om bitsår ska man beakta riskerna för infektion och smittsamma sjukdomar.

Smittsamma sjukdomar

Stelkramp (tetanus), rabies och vid människobett hepatit B och C samt HIV är exempel på smittsamma sjukdomar.

Uppdaterad  28.9.2022

Kyllä