Stödåtgärder vid behandling av akuta sår

Stödåtgärder vid sårvård inkluderar behandling av svullnad, spjälor, gips, begränsad belastning, smärtbehandling, antibiotikabehandling, tetanus, det vill säga stelkrampsvaccination, samt att sluta röka.

Stödåtgärder vid behandling av sår

Uppdaterad  28.9.2022

Kyllä