Material för förslutning av akuta sår

Ett traumasår kan förslutas med stygn, agraffer, sårlim eller sårtejp.

Vilken metod man väljer för att försluta såret beror på hur stort och djupt såret är.

Uppdaterad  30.9.2022

Kyllä