Information och stöd för att ändra sina matvanor

Genom att titta på patientens viktutveckling och matvanor kan man se om patienten behöver uppsöka en hälsovårdare, läkare eller näringsterapeut för att gå igenom kosten.

Om en sårpatient går upp eller ner i vikt oavsiktligt är det ett tecken på att patienten behöver kostrådgivning.

Uppdaterad  29.9.2022

Kyllä