Metoder för behandling av svullnad

Man kan behandla svullnaden genom att regelbundet använda stödförband eller medicinska kompressionsstrumpor, ha benen i höjdläge och motionera.

Uppdaterad  29.9.2022

Kyllä