Behandling av svullnad

En yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården planerar hur man ska behandla svullnaden bland annat baserat på vad som orsakat den och hur kraftig den är.