Behandling av sårrelaterad smärta

Sårrelaterad smärta är till naturen vävnadssmärta eller infektionssmärta. Vid kroniska sår formar den utdragna smärtan smärtförmedlingssystemet och kan då också vara nervrelaterad.