TAYS Haavakeskus

TAYS:n haavakeskus on Suomen ensimmäinen toimintansa aloittanut haavakeskus, joka on keskittynyt vaikeiden kroonisten haavapotilaiden tutkimiseen ja hoitoon.

Merkittävimmät potilasryhmät TAYS haavakeskuksessa ovat jalkaongelmaiset diabetespotilaat, verenkiertoperäiset alaraajahaavapotilaat sekä painehaavapotilaat. Tämän lisäksi harvinaisten haavojen, kuten vaskuliitti-, pyoderma gangrenosum-, kalsifylaksia- ja hypertensiivisten haavojen tutkiminen ja hoito on keskitetty haavakeskukseen.

Vuodeosastotoiminta TAYS:n haavakeskuksessa alkoi keväällä 2012. Haavapotilaita hoidetaan samalla vuodeosastolla kuin ihotauti- ja keuhkosairauspotilaita. Koko osastolla on 22 vuodesijaa, ja niistä 9 on kohdistettu haavapotilaille. Haavakeskuksen poliklinikkatoiminta käynnistyi maaliskuussa 2016. Haavakeskuksen poliklinikka on arkipäivisin toimiva ajanvaraus- ja konsultaatiopoliklinikka.

Haavakeskuksen toiminta sekä vuodeosastolla että poliklinikalla perustuu eri erikoisalojen yhteistyöhön, jossa yhdistyy ihotautien, sisätautien, plastiikkakirurgian, ortopedian, verisuonisairauksien ja infektiosairauksien asiantuntemus. Eri erikoisalojen lääkäreiden lisäksi haavakeskuksessa työskentelee haavahoitoon perehtyneitä sairaanhoitajia, jalkaterapeutteja ja diabeteshoitajia. Haavakeskukseen on myös nimettynä oma sosiaalityöntekijä, fysioterapeutti ja ravitsemusterapeutti.

Vuodeosaston käytännön toimista vastaavat ihotautien erikoislääkäri Meri Lauha sekä ihotauteihin erikoistuva lääkäri, mutta lääkärikierroilla on mukana lähes päivittäin myös plastiikkakirurgi ja sisätautilääkäri sekä viikoittain infektiolääkäri ja tarvittaessa verisuonikirurgi ja ortopedi.

Poliklinikalla potilaan vastaanottokäynnit suunnitellaan siten, että yhden käynnin aikana potilas saa mahdollisimman monipuolisen tutkimuksen ja tarvittaessa useamman eri erikoisalan hoitoa. Poliklinikan vastuulääkäreinä toimivat sisätautilääkäri Jorma Lahtela ja ihotautilääkäri Teea Salmi.

Potilashoidon lisäksi haavakeskus toimii myös perusterveydenhuollon, haavanhoidon erityispätevyyttä suorittavien lääkäreiden, lääketieteen opiskelijoiden, sairaanhoitajien ja haavahoitajien koulutuspaikkana ja haavahoitoon liittyvän tieteellisen tutkimuksen toteutuspaikkana.

 

Päivitetty  24.1.2019