Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Kroonista haavaa sairastavia potilaita hoidetaan tällä hetkellä eri erikoisaloilla: ihotautien klinikalla, sisätautien klinikan diabetesvastaanotolla sekä kirurgian klinikalla plastiikka- ja verisuonikirurgien toimesta.

​​​

Näiden yksikköjen poliklinikoilla ja vuodeosastoilla haavanhoitoon erikoistuneiden lääkärien lisäksi haavapotilaiden hoitoon osallistuvat haavanhoitoon perehtyneet sairaanhoitajat, jalkaterapeutit, diabeteshoitajat sekä tarvittaessa myös infektiolääkärit sekä trauma- ja jalkateräortopedit.

Erityistä, usean eri erikoisalojen yhteistyötä vaativien haavapotilaiden asioita käsitellään säännöllisesti kokoontuvassa MEDIA-meetingissä. Oululaisia, kroonista haavaa sairastavia potilaita hoidetaan keskitetysti Oulun kaupunginsairaalan haavavastaanotolla.

Parhaillaan käynnissä olevan haavakeskustoiminnan suunnittelun tavoitteena on nykyistä parempi yhteistyö sekä eri erikoisalojen ja ammattiryhmien sekä myös koko ERVA-alueen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä.

 

Päivitetty  25.1.2019