Haavan hoito Tyksissä

Haavapotilaat tulevat Turun yliopistolliseen keskussairaalaan erikoisalakohtaisesti suunnatulla lähetteellä.

Haavapotilaita hoidetaan usealla erikoisalalla.

 • ihotaudit
 • endokrinologia
 • ortopedia
 • verisuonikirurgia
 • yleiskirurgia
 • plastiikkakirurgia

Erikoisalojen välinen konsultointi tapahtuu sisäisillä lähetteillä, jonne potilas kutsutaan erikseen.

Jokaisessa yksikössä potilaille on tarjolla erikoislääkäripoliklinikan tutkimuksen lisäksi hoitajavastaanotto.

Diabeettinen jalkatyöryhmä

Moniammatillista arviointia tehdään diabeettisessa jalkatyöryhmässä, johon kuuluu

 • endokrinologi
 • plastiikkakirurgi
 • jalkaortopedi
 • verisuonikirurgi
 • jalkaterapeutti
 • kipsimestari
 • apuvälineyksikön edustaja.

Haavapoliklinikka

Plastiikka- ja yleiskirurgian poliklinikan yhteydessä toimii haavapoliklinikka, jossa koulutetun haavanhoitajan lisäksi on mahdollisuus fysioterapeutin, toimintaterapeutin ja kipsimestarin palveluihin samalla käynnillä. Hoitojakson ensimmäisellä käynnillä lääkäri arvioi potilaan tutkimus- ja hoitotarpeen.

Haavapoliklinikka vastaa myös sekä sisäisestä että ulkoisesta, jatkuvasta haavakoulutuksesta ja konsultoinnista. Ulkoinen konsultointi tapahtuu joko puhelimitse tai videoyhteyden kautta.

Päivitetty  1.12.2020

Kyllä