Haavan hoito Taysissa

Tays Haavakeskuksessa hoidetaan vaikeaa kroonista haavaa sairastavia potilaita,  joiden hoidossa tarvitaan moniammatillista hoitotiimiä. Vuodeosastotoiminta alkoi vuonna 2012 ja poliklinikkatoiminta 2016.

​​Haavakeskuksen toiminta sekä vuodeosastolla että poliklinikalla perustuu eri erikoisalojen yhteistyöhön, jossa yhdistyy ihotautien, sisätautien, plastiikkakirurgian, ortopedian, verisuonisairauksien ja infektiosairauksien asiantuntemus. Eri erikoisalojen lääkäreiden lisäksi haavakeskuksessa työskentelee haavanhoitoon perehtyneitä sairaanhoitajia, jalkaterapeutteja ja diabeteshoitajia.

Haavakeskukseen on myös nimettynä oma sosiaalityöntekijä, fysioterapeutti ja ravitsemusterapeutti. Kroonisten haavapotilaiden tiedot tallentuvat kesällä 2018 käyttöön otettuun haavarekisteriin.

Haavakeskuksen vuodeosasto käsittää yhdeksän vuodepaikkaa. Vuodeosaston vastaavana lääkärinä toimii ihotautien erikoislääkäri, ja päivittäiseen toimintaan osallistuvat myös ihotauteihin sekä sisätauteihin erikoistuvat lääkärit. Lisäksi lääkärinkiertoihin osallistuvat lähes päivittäin plastiikkakirurgian ja sisätautien erikoislääkärit ja viikoittain infektiolääkäri, ortopedi sekä verisuonikirurgi.

Poliklinikalla potilaan vastaanottokäynnit suunnitellaan siten, että yhden käynnin aikana potilas saa mahdollisimman monipuolisen tutkimuksen ja tarvittaessa useamman eri erikoisalan hoitoa.

Potilashoidon lisäksi haavakeskus toimii myös perusterveydenhuollon, haavanhoidon erityispätevyyttä suorittavien lääkäreiden, lääketieteen opiskelijoiden, sairaanhoitajien ja haavahoitajien koulutuspaikkana ja haavanhoitoon liittyvän tieteellisen tutkimuksen toteutuspaikkana.

Sähköisen asioinnin palvelu OmaTays

OmaTays on sähköinen asiointitapa potilaan ja Taysin välillä. OmaTaysissa näet muun muassa omat ajanvarauksesi ja voit täyttää sähköisiä kyselyitä. OmaTaysissa ei näy potilaskertomustekstejä, mutta OmaTaysista pääsee kätevästi katsomaan niitä Omakantaan.

Päivitetty  10.8.2021

Kyllä