Haavan hoito TAYSissa

​​​​

TAYS Haavakeskuksen vuodeosastotoiminta (9 vuodepaikkaa) alkoi keväällä 2012 ja poliklinikkatoiminta vuonna 2016. TAYS Haavakeskuksessa hoidetaan erityisesti vaikeaa kroonista haavaa sairastavia potilaita, joiden hoidossa tarvitaan moniammatillista hoitotiimiä. Kroonisten haavapotilaiden tiedot tallentuvat kesällä 2018 käyttöön otettuun haavarekisteriin.

Haavakeskuksen toiminta sekä vuodeosastolla että poliklinikalla perustuu eri erikoisalojen yhteistyöhön, jossa yhdistyy ihotautien, sisätautien, plastiikkakirurgian, ortopedian, verisuonisairauksien ja infektiosairauksien asiantuntemus. Eri erikoisalojen lääkäreiden lisäksi haavakeskuksessa työskentelee haavahoitoon perehtyneitä sairaanhoitajia, jalkaterapeutteja ja diabeteshoitajia. Haavakeskukseen on myös nimettynä oma sosiaalityöntekijä, fysioterapeutti ja ravitsemusterapeutti.

Vuodeosaston vastaavana lääkärinä toimii ihotautien erikoislääkäri Tiina Ahti. Päivittäiseen toimintaan osallistuu myös ihotauteihin sekä sisätauteihin erikoistuvat lääkärit, ja lääkärinkiertoihin osallistuu lähes päivittäin plastiikkakirurgian ja sisätautien erikoislääkärit, viikoittain infektiolääkäri ja ​ortopedi sekä tarvittaessa verisuonikirurgi.

Poliklinikalla potilaan vastaanottokäynnit suunnitellaan siten, että yhden käynnin aikana potilas saa mahdollisimman monipuolisen tutkimuksen ja tarvittaessa useamman eri erikoisalan hoitoa. Poliklinikan vastuulääkäreinä toimivat sisätautilääkäri Jorma Lahtela ja ihotautilääkäri Teea Salmi.

Potilashoidon lisäksi haavakeskus toimii myös perusterveydenhuollon, haavanhoidon erityispätevyyttä suorittavien lääkäreiden, lääketieteen opiskelijoiden, sairaanhoitajien ja haavahoitajien koulutuspaikkana ja haavahoitoon liittyvän tieteellisen tutkimuksen toteutuspaikkana.​

 

Päivitetty  25.1.2019