Haavan hoito OYSissa

Kroonista haavaa sairastavia potilaita hoidetaan eri erikoisaloilla: ihotautien klinikalla, sisätautien klinikan  diabetesvastaanotolla sekä kirurgian klinikalla plastiikka- ja verisuonikirurgien toimesta.

Näiden yksikköjen poliklinikoilla ja vuodeosastoilla haavanhoitoon erikoistuneiden lääkärien lisäksi haavapotilaiden hoitoon osallistuvat haavanhoitoon perehtyneet sairaanhoitajat, jalkaterapeutit, diabeteshoitajat sekä tarvittaessa myös infektiolääkärit sekä trauma- ja jalkateräortopedit.

Erityistä, usean eri erikoisalojen yhteistyötä vaativien haavapotilaiden asioita käsitellään säännöllisesti kokoontuvassa MEDIA-meetingissä. Kevään 2021 aikana aloittaa toimintansa lisäksi moniammatillinen polikliininen vastaanottotoiminta (ihotaudit, plastiikka- ja verisuonikirurgia), joka keskittyy eri alojen yhteistyötä vaativien haavojen diagnostiikkaan ja hoitoon. Oululaisia, kroonista haavaa sairastavia potilaita hoidetaan keskitetysti Oulun kaupunginsairaalan haavavastaanotolla.

Parhaillaan käynnissä olevan haavakeskustoiminnan suunnittelun tavoitteena on nykyistä parempi yhteistyö sekä eri erikoisalojen ja ammattiryhmien sekä myös koko ERVA-alueen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä. Sairaanhoitopiirin Kroonisten haavojen hoitoketju on päivitetty ja sen tarkoituksena on selventää haavapotilaiden erikoissairaanhoitoon lähettämisen indikaatioita sekä parantaa haavapotilaiden diagnostiikkaa ja hoitoa entisestään.

Päivitetty  25.1.2019

Kyllä