Haavan hoito KYSissä

Haavakeskus toimii plastiikkakirurgian, verisuonikirurgian ja ihotautien poliklinikoilla haavahoitajien sekä jalkaterapeutin vastaanottojen yhteydessä.

Toiminnan periaatteena on monialainen yhteistyö eri erikoisalojen (plastiikkakirurgia, verisuonikirurgia, ihotaudit, sisätaudit, ortopedia, infektiosairaudet) sekä asiantuntijoiden (kipsimestari, jalkaterapeutti, ravitsemusterapeutti, toimintaterapeutti, haavahoitaja) kanssa. Haavapotilaalle laaditaan 1–2 poliklinikkakäynnin yhteydessä kokonaisvaltainen hoitosuunnitelma ja tehdään tarvittavat tutkimukset hänen yksilöllisten tarpeidensa mukaisesti.

Tutkimme ja hoidamme laajasti erityyppisiä haavapotilaita. Merkittävimmät potilasryhmät ovat verenkiertoperäiset alaraajahaavapotilaat, painehaavapotilaat, laajat säärihaavat, pehmytkudosinfektiopotilaat sekä kirurgisten toimenpiteiden jälkeiset haavakomplikaatiopotilaat. Jalkaongelmaiset diabetespotilaat hoidetaan yhteistyössä jalkatyöryhmän kanssa. Myös harvinaisten haavojen diagnostiikka kuuluu haavakeskuksen toimintaan.

Haavakeskus järjestää vuosittain alueellisen haavakoulutuspäivän. Pyrimme madaltamaan konsultaatiokynnystä. Kuva- ja videokonsultaatiomahdollisuus on käytössä.

Uudenlainen koulutusmuotomme on ketjulähettikoulutus. Siinä haavahoidon vastuuhenkilöt terveyskeskuksista käyvät viikon tutustumisjaksolla KYSin haavakeskuksessa ja vievät saamansa tiedon omiin työyksiköihinsä. Näin myös konsultaatiokynnys madaltuu.

 

Kyllä

Päivitetty  25.1.2019