Haavan hoito KYSissä

Haavakeskus toimii plastiikkakirurgian, verisuonikirurgian ja ihotautien poliklinikoilla haavahoitajien sekä jalkaterapeutin vastaanottojen yhteydessä.

Toiminnan periaatteena on monialainen yhteistyö eri erikoisalojen (plastiikkakirurgia, verisuonikirurgia, ihotaudit, sisätaudit, ortopedia, infektiosairaudet) sekä asiantuntijoiden (kipsimestari, jalkaterapeutti, ravitsemusterapeutti, toimintaterapeutti, haavahoitaja) kanssa. Haavapotilaalle laaditaan 1–2 poliklinikkakäynnin yhteydessä kokonaisvaltainen hoitosuunnitelma ja tehdään tarvittavat tutkimukset hänen yksilöllisten tarpeidensa mukaisesti. Yhteistyö perusterveydenhuollon kanssa on tiivistä. Konsultaatiokynnys pidetään matalana. Kuva- ja videokonsultaatiomahdollisuus on käytössä. Lisäksi haavahoidon toteutumista ja haavan paranemista seuraamme kuvakontrollein etenkin pitkäaikaisissa haavoissa.

Tutkimme ja hoidamme laajasti erityyppisiä haavapotilaita. Merkittävimmät potilasryhmät ovat verenkiertoperäiset alaraajahaavapotilaat, painehaavapotilaat, laajat säärihaavat, pehmytkudosinfektiopotilaat sekä kirurgisten toimenpiteiden jälkeiset haavakomplikaatiopotilaat. Jalkaongelmaiset diabetespotilaat hoidetaan yhteistyössä jalkatyöryhmän kanssa. Myös harvinaisten haavojen diagnostiikka kuuluu haavakeskuksen toimintaan.

Haavakeskus järjestää vuosittain alueellisen haavakoulutuspäivän. Lisäksi taitopajoja järjestetään haavahoidon perusteista, sopivan sidoksen valinnasta, alipaineimuhoidosta sekä painehaavojen tunnistamisesta ja ehkäisystä säännöllisesti useita kertoja vuodessa.

Koulutamme myös haavahoidon ketjulähettejä. Haavahoidon vastuuhenkilöt terveyskeskuksista ja kotihoidosta saavat peruskoulutuksen haavahoidosta ja käyvät viikon tutustumisjaksolla KYSin haavakeskuksessa. Tavoitteena on haavahoidon tieto-taidon lisääntyminen perusterveydenhuollossa sekä yhteistyön vahvistaminen.

Päivitetty  5.5.2022

Kyllä