HUS Haavakeskus

HUS Haavakeskus on osaamiskeskus ja yhteistyöorganisaatio.

Toiminnassa keskitytään haavojen ennaltaehkäisyyn, haavapotilaiden hoidon yhtenäistämiseen, avohoidon toimivan järjestelmän kehittämiseen ja haavaosaajien yhdyshenkilöverkoston muodostamiseen koko HUS-alueella.

Yhteistyötä tehdään kaikkien ja HUS-alueen haavanhoitoon osallistuvien tahojen kanssa sekä perusterveydenhuollossa että erikoissairaanhoidossa.

Haavakeskus järjestää haavanhoitokoulutusta HUS-alueella, osallistuu tutkimustyöhön ja on verkostoitunut kansainvälisesti.

HUS Haavakeskuksella ei ole toistaiseksi omia toimitiloja eikä potilasvastaanottoa, vaan haavapotilaat hoidetaan eri erikoisalojen toimesta. Haavakeskuksen tiimi osallistuu moniammatillisille haavakierroille ja polikliinisille vastaanotoille.

Haavakeskus toimii plastiikka- ja verisuonikirurgian sekä ihotautien erikoisaloilla. Hallinnollinen isäntäyksikkö on plastiikkakirurgia.

Päivitetty  25.5.2021

Kyllä