Turvotuksen estohoito

Turvonneeseen alaraajaan haava syntyy itsestään tai vähäisestä ihoon kohdistuneesta vammasta. Turvotusperäiset haavat sijaitsevat yleisimmin alaraajoissa, säären ja nilkan alueilla. Turvotuksen estohoidolla suurin osa turvotusperäisistä haavoista paranee, ja sillä ennaltaehkäistään turvotusperäisten haavojen syntymistä. Nopeasti ilmaantunut raajan turvotus tai kipu vaativat lääkärissä käyntiä.


pic Yleistä turvotuksen estohoidosta

Turvotuksen estohoidolla suurin osa turvotusperäisistä haavoista paranee, ja sillä ennaltaehkäistään turvotusperäisten haavojen syntymistä.

pic Turvotuksen toteaminen ja syyt

Alaraajaturvotuksen syitä voivat olla laskimoiden tai imuteiden vajaatoiminta.

pic Turvotuksen estohoidon toteutus

Erilaisilla tukisidoksilla hoidetaan alaraajaturvotusta. Lääkinnällisillä hoitosukilla ennaltaehkäistään turvotuksen turvotuksen syntyminen uudelleen.

pic Turvotuksen estohoidon apukeinot

Liikunnalla, alaraajojen kohoasennolla sekä ihon hoidolla sekä jaksottaisella painepuristushoidolla voidaan ehkäistä turvotusta.


Päivitetty  24.1.2019