Tupakointi

Tupakointi altistaa lukuisten sairauksien synnylle ja lyhentää elinikää.

Verisuonten vaurioituminen tupakoinnin seurauksena voi johtaa valtimosuonten kalkkeutumiseen, verenpaineen pysyvään kohoamiseen, ihomuutoksiin ja sen myötä ihon haavautumisiin sekä niiden tavallista suurempaan tulehtumisherkkyyteen.

Jokaisen savukkeen polttamisen jälkeen verisuonet supistuvat jopa 90 minuutin ajaksi. Siitä aiheutuu hapenpuutetta kaikkiin kudoksiin. Kun haavautuneen ihon hapen saanti heikkenee, haava paranee huonommin.

​Tupakointi

Tupakointi on elimistön toiminnalle erittäin haitallista, koska tupakoimalla ihminen altistuu noin 2 500 kemialliselle yhdisteelle, joista noin 50 on syöpää aiheuttavia.

Tupakointi altistaa lukuisten sairauksien synnylle ja lyhentää ihmisen elinikää keskimäärin 10 vuotta. Jos tupakoitsija polttaisi 20 savuketta vuorokauden aikana tasaisesti, kudosten verenkierto ja hapen saanti olisi alentunutta koko vuorokauden ajan.

Tupakointiin liittyvää supistuneiden valtimoiden aiheuttamaa kudosten hapen puutetta syventää vielä se, että tupakoidessa verisuoniin kulkeutunut häkä sitoutuu veren punasoluihin paremmin kuin happi.

Tupakoinnin vaikutukset

Tupakointi kohottaa verenpainetta, joka pitkäkestoisena vaurioittaa pysyvästi verisuonten seinämiä jäykistämällä niitä. Tupakoinnin vaikutuksesta valtimoiden seinämiin kertyy kolesterolia ja seinämät kalkkeutuvat (ateroskleroosi), mikä johtaa näiden suonten ahtautumiseen ja sen seurauksena verenkierron hidastumiseen. Valtimoiden puutteellisen verenkierron seurauksena kudokset (mm. lihakset, aivot, elimet, iho) kärsivät hapenpuutteesta.

Hapenpuute ihossa johtaa muutoksiin, jotka altistavat ihorikoille ja haavojen syntymiselle. Näin ollen tupakoitsijoilla riski ihon haavautumiseen on kasvanut. Kaikilla ihmisillä haavoihin liittyy aina tulehtumisen mahdollisuus, mutta tupakoitsijalla se riski on erityisen suuri, koska hapen puute iholla hidastaa haavojen paranemista.

Haavan paranemista tupakoitsijalla hidastaa myös elimistön puutteellinen vastustuskyky, koska tupakointi estää puolustussolujen normaalia toimintaa.

Lisätietoa:

Vastustuskyky (Infektiotalo)

Tupakoinnin lopettaminen

Tupakoinnin lopettaminen kannattaa aina, missä iässä tahansa ja kymmenienkin vuosien jälkeen, koska lopettaminen vaikuttaa myönteisesti kaikkeen elimistön toimintaan. Lopettamisen vaikeus liittyy nikotiiniriippuvuuteen ja siihen liittyvään vakiintuneeseen elämäntapaan ja -tottumukseen. Suositeltavat apukeinot tupakoinnista vieroittautumiseen ovat nikotiinikorvaustuotteet ja siihen tarkoitetut reseptilääkkeet.

Tupakoinnin lopettamisen keinoina ovat nikotiinikorvaustuotteet ja lääkärin reseptillä ostettavat nikotiinin tuottamaa mielihyvää vähentävät vieroituslääkkeet. Sähkötupakointia ei suositella tupakoinnista vieroitukseen, sillä sekin altistaa elimistön haitallisille yhdisteille.

Tupakointi on myös vahvasti opittu tapa, josta on vaikea irtautua. Haitallisia opittuja tapoja voi kuitenkin vähitellen muuttaa toisenlaisiksi, kun ne on ensin tunnistanut.


 

Päivitetty  24.1.2019