Siirry sivun sisältöön

Haavat TerveyskyläPRO-palvelussa

​​​Haavat-virtuaalikeskukseen on koottu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille haavanhoitoon liittyviä oppaita, eri alueiden hoitoketjuja, tietoa konsultaatiopalveluista sekä materiaalipankki.

Sisällöt on tuotettu moniammatillisesti kansallisessa yhteistyössä kaikkien yliopistosairaanhoitopiirien kanssa. Yhteistyökumppaneina ovat myös Suomen haavanhoitoyhdistys ry, Savonia-ammattikorkeakoulu sekä Diabetesliitto.

Haavat-virtuaalikeskukseen kootut oppaat ohjaavat ammattilaista hoitamaan erityyppisiä haavoja. Aluksi on selvitettävä haavan etiologia ja haavalle on saatava diagnoosi, jotta hoito osataan kohdentaa oikein. Haavanhoidon tulee olla yksilöllistä ja kokonaisvaltaista, jolloin voimme vaikuttaa haavaa sairastavan elämänlaatuun.

Virtuaalikeskuksen materiaalipankista löytyvät kootusti kaikki haavanhoidon oppaissa sijaitsevat liitteet, ohjausmateriaalit ja toimenpidevideot. Nämä ovat käytäntöä palvelevia tiedostoja, joita haavanhoitotyötä tekevät usein tarvitsevat.

Haavahoitoketjun sisältö käsittää mm, mitä tulisi kirjoittaa lähetteeseen, mitkä ovat indikaatiot lähettää haavaa sairastava potilas erikoissairaanhoitoon ja miten haavaa sairastavan tutkimukset, hoito ja jatkohoito eroavat haavatyypeittäin erikoissairaanhoidossa ja perusterveydenhuollossa.

Tutustu Haavat-virtuaalikeskukseen TerveyskyläPRO-palvelussa. Linkki edellyttää kirjautumista palveluun sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisena.

Päivitetty 22.4.2021