Yksinelävä aikuinen ja harvinaissairaus

Harvinaissairauden tai sen etenemisen myötä voi yksineläminen hankaloitua. Yksin asuvan ei tarvitse jäädä yksin. Harvinaissairauksien järjestöjen vertaistuki ja neuvot ovat kaikkien ulottuvissa.

Yksinasuvilla on parisuhteessa eläviin verrattuna yleisemmin selviytymisen riskejä sairastuessa. Harvinaissairauden tai sen etenemisen myötä hyväkin yksineläminen voi hankaloitua eri tavoin. Yksin asuvalla tuki, kannustus ja käytännön apu eivät ole saatavilla samassa taloudessa eläviltä. Sairaus voi rajoittaa sosiaalista kanssakäymistä. Sairastunut voi myös mielessään rakentaa rajoitteita, jotka olisivat ylitettävissä. Kun miettii yksin sairauttaan ja sen tuomia hankaluuksia, voivat yksinäisyys ja sairaus alkaa tuntua pahemmalta.

Jokainen joutuu joskus olemaan yksin. Toiset viihtyvät hyvin yksin ja hakeutuvat tietoisesti omaan rauhaan. Omien ajatusten ääreen on hyvä välillä pysähtyä ja harjoitella, opetella sietämään, yksinoloa. Yksinäisyys on kuitenkin yleistä. Se voi kehittyä olosuhteiden pakosta, äkillisenä sairauden aiheuttaman muutoksena tai monien asioiden summana.

Huomio omaan kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin

Ystäväverkoston ylläpitämiseen ja vahvistamiseen on aina hyvä kiinnittää huomiota. Oma aktiivisuus on tärkeää kaikilla, yksinasuvilla sen tärkeys usein korostuu. Jos yksinolo tuntuu liialliselta, asia on hyvä ottaa puheeksi jonkun kanssa ennen kuin ahdistus tai väsymys kasvaa liiaksi. Esimerkiksi sote-henkilöstö ja paikalliset potilasyhdistykset osaavat kertoa paikkakunnan eri palveluista ja yhteiskunnan tarjoamista mahdollisuuksista. Yhdessä voi olla antoisampaa miettiä itselle sopivia palveluja sekä keinoja niiden saavuttamiseksi.

Itsensä hyväksyminen ja oleminen itsensä paras ystävä, tukee yksilön omaa hyvinvointia. Tietty armollisuus, ystävällisyys ja rajoitteiden hyväksyntä sekä toisaalta kannustaminen tuntuvat luontevalta, kun kyse on toisen sairaudesta. Toivottavasti ne ohjaavat myös suhtautumista itseen ja omaan sairauteen.

Tapaamiset ja toiminta tuovat rytmiä elämään, tapahtuivat ne lähitapaamisena tai verkossa. Ulkoilu ja liikunta - siinä määrin ja siten kuin ne ovat kullekin mahdollisia - ovat tärkeitä fyysisen voinnin ja mielenvireyden kannalta. Monilla kunnilla on liikuntapalveluita erityisryhmille. Kuntien lisäksi monet kolmannen sektorin toimijat, esimerkiksi erilaiset yhdistykset, tarjoavat tukea ja palveluita yksinelävän arkeen. Nykyisin internet ja sosiaalinen media tarjoaa monia reittejä löytää uusia kontakteja. Esimerkiksi reitit potilasjärjestöjen palveluihin ja vertaistukeen löytyvät sieltä.

Päivitetty  19.8.2021

Kyllä