Työelämä harvinaissairaana

Harvinaissairauden eteneminen voi heikentää tai uhata työkykyä. Työkyvyn ylläpitämiseksi tai palauttamiseksi voi saada tukea ammatillisesta kuntoutuksesta.

Kun sairastunut haluaa palata työelämään, mutta aiempi työnkuva tai koulutus ei enää sovi hänelle, voi ammatillisesta kuntouksesta olla hyötyä. Ammatillinen kuntoutus käsittää e​ri vaihtoehtoja muutaman päivän kuntoutustarpeen arvioinnista monivuotiseen koulutukseen.

Ammatillisen kuntoutuksen tarkoituksena on parantaa tai ylläpitää kuntoutujan työkykyä, työssä jaksamista, ammatillisia valmiuksia sekä ansiomahdollisuuksia, jotta hän voi saada tai säilyttää hänelle soveltuvan työn.

Ammatilliseen kuntoutukseen kuuluu esimerkiksi:

  • ammatinvalinnanohjausta,
  • koulutuskokeiluja,
  • työhönvalmennusta,
  • ammatillista koulutusta,
  • työhönsijoitusta sekä
  • työhön tai opiskeluun liittyviä apuvälineitä ja työolosuhteiden järjestelytukea.

Lisäksi ammatilliseen kuntoutukseen voi tarvittaessa kuulua myös lääkinnällisen kuntoutuksen toimenpiteitä. Ammatillista kuntoutusta järjestävät Kela, työeläkelaitokset, vakuutusyhtiöt, työ- ja elinkeinohallinto sekä ammatilliset oppilaitokset.

Kuntoutuksen aikaista toimeentuloturvaa on mahdollista saada.

Päivitetty  16.4.2020

Kyllä