Sairauksien periytymistavat: peittyvä periytyminen

Peittyvässä eli resessiivisessä periytymisessä molemmat vanhemmat ovat samaa sairautta aiheuttavan geenivirheen oireettomia kantajia.

Peittyvässä periytymistavassa molemmat vanhemmat ovat terveitä, mutta he kantavat samaa sairautta aiheuttavaa geeniä eli ovat oireettomia geenivirheen kantajia. Peittyvästi periytyvä sairaus ilmenee vain, jos lapsi on perinyt sairautta aiheuttavan geenin molemmilta vanhemmiltaan. Todennäköisyys, jolla lapsi saa molemmilta vanhemmiltaan sairautta aiheuttavan geenin, on 25%. Lapsesta voi tulla myös oireeton kantaja tai geenivirheen suhteen terve. Peittyvä periytyminen ei riipu lapsen sukupuolesta.

Peittyvästi periytyvään sairauteen sairastunut henkilö on usein sukunsa ensimmäinen. Sairauden todennäköisyys on tavanomaista suurempi, jos vanhemmat ovat kotoisin samoilta seuduilta tai sukua keskenään.

Peittyvä eli resessiivinen periytymistapa on esitetty alla olevassa kaaviokuvassa.

Peittyvässä periytymisessä lapsi perii molemmilta oireettomilta vanhemmilta virheellisen geenin.

Päivitetty  11.7.2022

Kyllä