Videoita geenitutkimusmenetelmistä

Geneettiseen tutkimukseen osallistujan on hyvä tutustua lääkärin suunnittelemaan tutkimukseen ja sen mahdollisuuksiin ennen tutkimuksen toteutumista.

Geneettisiin tutkimuksiin liittyy usein paljon odotuksia, toiveita ja pelkoja. Geenitutkimusta tarjotaan, kun lääkäri on arvioinut sen aiheelliseksi. On tärkeää, että tutkimuksiin osallistuva saa niistä ja niiden mahdollisuuksista sekä rajoituksista tietoa ennen tutkimukseen osallistumista. Tiedon omaksumista helpottaa, jos sen saa omalla äidinkielellä. Tällä sivulla geenipaneeli- ja eksomisekvensointitutkimusmenetelmistä kertovat videot ovat usealla eri kielellä. Näistä molemmista tutkimuksista voit lukea lisää tämän osion aiemmilta sivuilta.

 

Kyllä

Päivitetty  23.8.2023