Perimän tutkimusmenetelmät: molekyylikaryotyypitys

Tavallisimpia syitä molekyylikaryotyyppitutkimukselle ovat lapsen kehityksen, kasvun tai rakenteiden poikkeavuudet, joille haetaan selitystä ja diagnoosia.

Molekyylikaryotyypitysmenetelmällä (MK-tutkimus) voidaan havaita perimässä esiintyviä pieniä kromosomimuutoksia. Tällaisia kromosomimuutoksia ovat häviämät (deleetiot) ja kahdentumat (duplikaatiot). MK-tutkimus tehdään tavallisesti verinäytteestä. Sikiölle tutkimus voidaan tehdä raskausviikosta riippuen istukkanäytteestä tai lapsivesinäytteestä.

Päivitetty  8.3.2022

Kyllä