Perimän tutkimusmenetelmät: geenipaneelit

Geenipaneeleilla voidaan tutkia samalla kertaa useita geenejä, jotka aiheuttavat samankaltaisia sairauksia ja oireyhtymiä.

Monen eri geenin geenivirheet voivat johtaa hyvin samankaltaiseen oirekuvaan ja löydöksiin. Jos oireistoa ei osata rajata tietyn geenin virheen aiheuttamaksi, valitaan tutkimusmenetelmäksi usein geenipaneelitutkimus.

Päivitetty  8.3.2022

Kyllä