Siirry sivun sisältöön

Biopankit - tärkeä osa tutkimus- ja kehittämistyötä

Harvinaissairauksien tutkiminen on ainutlaatuinen tapa ymmärtää ihmiselimistön toimintaa. Lääketieteelliseen tutkimukseen osallistuminen onnistuu helposti biopankkien kautta.

Biopankkeihin kootaan näytteitä ja tietoja suostumuksen antaneilta henkilöiltä. Näytteitä ja tietoja luovutetaan lääketieteellisiin tutkimuksiin, joita tekevät esimerkiksi yliopistot ja yritykset. Tutkimuksia tehdään kotimaassa ja ulkomailla. Niiden tavoitteena on löytää parempia hoitotapoja sekä keinoja, joilla sairauksia voidaan ehkäistä.

Näytteen luovuttamiseen tarvitaan näytteenantajalta tai hänen huoltajaltaan kirjallinen suostumus. Tämä vapaaehtoinen suostumus antaa luvan näytteen tallentamiseen biopankkiin sekä siihen, että sitä ja liittyvää tietoa voidaan käyttää lääketieteellisissä tutkimuksissa.

Näytteiden ja tietojen antamisesta biopankkiin ei ole yleensä suoraan hyötyä näytteen antaneen hoitoon. Sen sijaan näytteen antamisesta voivat hyötyä he, joille sairaus tulee myöhemmin. Biopankkinäyte voi auttaa tarkempien diagnoosien, uusien hoitojen ja lääkkeiden kehittämisessä.

Biopankkinäyte on yleensä koeputkellinen verta ja se otetaan muiden laboratorionäytteiden yhteydessä, jolloin se ei edellytä erillistä laboratoriokäyntiä tai muita toimenpiteitä.

Ennen biopankkisuostumuksen allekirjoittamista ja näytteen luovuttamista suostumuksen antajan tulee tutustua laajempaan selvitykseen biopankkitoiminnasta.

Suomessa toimii useita biopankkeja. Niitä on muun muassa jokaisen yliopistollisen sairaalan yhteydessä.

Päivitetty 21.3.2024