Siirry sivun sisältöön

Eteisväliseinäaukko

11.8.2020 Lasten kardiologit, HUS, Uusi lastensairaala


Eteisten välisessä seinämässä on ylimääräinen reikä. Eteisväliseinäaukko on yleinen synnynnäinen sydänvika ja käytännössä täyskorjattavissa. Osa vasempaan eteiseen palaavasta runsashappisesta verestä kulkee takaisin sydämen oikealle puolelle ja edelleen keuhkoihin. Seurauksena tästä on liiallinen verenkierto sydämen oikean puolen ja keuhkojen kautta. Eteisaukko voi sijaita sikiökautisen soikean ikkunan ympäristössä (ASD secundum), heti eteiskammioläppien yläpuolella (ASD primum) tai lähellä oikeanpuoleisia keuhkolaskimoita (sinus venosum defekti).

Vika ei välttämättä löydy sikiökauden aikana tehtävissä ultraäänitutkimuksissa.

Eteisväliseinäaukko aiheuttaa harvoin oireita ennen kouluikää. Mikäli aukko on merkittävän kokoinen, johtaa tila sydämen oikean puolen tilavuuden kasvuun ja myöhemmin, yleensä vasta aikuisiässä, sydämen oikean puolen vajaatoimintaan. Oireita ovat hiljalleen lisääntyvä hengenahdistus ja suorituskyvyn lasku.

Merkittävä eteisväliseinäaukko pyritään sulkemaan ennen kouluikää, ei kuitenkaan yleensä ennen kuin lapsi on 3-4 vuoden ikäinen, sillä osalla potilaista aukko voi pienentyä ensimmäisten elinvuosien aikana. Jos eteisaukko on ASD primum tai sinus venosus -tyyppinen, vika korjataan löydettäessä aiemmin. ASD secundum voidaan sulkea verisuonen kautta ns. katetriteitse suljinlaitteella ilman varsinaista leikkausta, mutta toimenpide on usein mahdollinen vasta, kun lapsi on saavuttanut 15 kg painon.

Hoitotulokset ovat erinomaisia ja yleensä sydän voidaan katsoa täysin terveeksi onnistuneen sulun jälkeen. Sulkutoimenpiteen jälkeen lapsipotilaita kuitenkin seurataan harvakseltaan kasvuiän ajan.