Siirry sivun sisältöön

Eteiskammioväliseinän yhteinen aukko

11.8.2020 Lasten kardiologit, HUS, Uusi lastensairaala


Eteiskammioväliseinän yhteinen aukko (Atrio-Ventricular Septal Defect, AVSD) tarkoittaa synnynnäistä kehityshäiriötä, jossa eteisten ja kammioiden välillä on yhtenäinen aukko. Epätäydellinen AVSD on laaja aukko eteisten välissä ilman kammioväliseinäaukkoa, jolloin viasta käytetään myös nimitystä ASD primum. AVSD on yleinen tiettyjen syndroomien, kuten Downin syndrooman (trisomia 21) yhteydessä.

Täydellisessä eteiskammioväliseinän puutoksessa on kahden normaalin erillisen läpän sijaan vain yksi yhtenäinen eteis-kammioläppä, jossa on avautumisaukot kumpaakin sydämen kammioon. Lisäksi vasemmassa eteis-kammioläpässä on halkio, joka suljetaan korjausleikkauksen yhteydessä. Läppäpurjeiden rakenne voi vaihdella eri potilaiden välillä suuresti. Rakenne määrittelee pitkälti potilaan pitkäaikaisennusteen. Vaikeasti epämuodostunutta läppää ei pystytä korjaamaan normaalisti toimivaksi, vaikka eteiskammioväliseinän aukot voidaan sulkea.

AVSD:n hoito on aina kirurginen. Potilaat ovat usein oireisia jo imeväisiässä, koska sekä eteis-, että kammiotasolla tapahtuu oikovirtausta johtaen liialliseen keuhkokiertoon. Ensimmäisten elinviikkojen aikana leikkaushoitoa odotettaessa oireita voidaan hoitaa nesteenpoistolääkityksellä (diureetit), turvaamalla potilaan riittävä energiansaanti ravitsemuslisillä ja tarvittaessa käyttämällä nenämahaletkua. Täydelliseen eteiskammioväliseinäaukkoon liittyy merkittävä riski keuhkovaltimopaineen kohoamiselle, jonka vuoksi vika pyritään korjaamaan 2-6 kuukauden iässä. Osittainen AVSD (ASD primum) pyritään korjaamaan 1-2 vuoden iässä. Mikäli eteis-kammioläppä pystytään korjaamaan toiminnallisesti hyväksi, potilaiden sydänvian ennuste on hyvä.

Vika voi löytyä jo sikiökauden aikana tehtävissä ultraäänitutkimuksissa.