Sydänlapsen ravitsemus

Riittävä ja monipuolinen ruokavalio on olennainen osa sydänlapsen hoitoa.

Ravitsemushoidon tavoitteena on lapsen kasvun ja kehityksen turvaaminen sydänviasta huolimatta sekä monipuolinen ja iänmukainen ruokavalio. Sydänvian tyyppi, vaikeusaste ja kirurgisen korjauksen vaihe vaikuttavat lapsen ravinnontarpeeseen.

Vaikeissa sydänvioissa ja sydämen vajaatoiminnassa energiantarve on normaalia suurempi ja syömiseen liittyvät pulmat yleisiä. Näissä tilanteissa tarvitaan tiivistä kasvun seurantaa ja tehostettua ravitsemushoitoa. Ravitsemushoitosuunnitelma tehdään yksilöllisesti, ravitsemusterapeutin ja lääkärin seurannassa.

Haitarin otsikkotaso2
Sydänlapsen ravitsemushoito ja ruokavalio, video

Videolla sydänlapsen ravitsemukseen perehtynyt ravitsemusterapeutti kertoo sydänlapsen ravitsemushoidosta ja suositellusta ruokavaliosta.

 
 
Sydämen vajaatoiminta ja ravitsemus vauvalla, video

Videolla sydänlapsen ravitsemukseen perehtynyt ravitsemusterapeutti kertoo tehostetusta ravitsemushoidosta, jota usein tarvitaan kun vauvalla on vaikea sydänvika.

 
 

Päivitetty  17.10.2022

Kyllä