Information om Huset för sällsynta sjukdomar

Huset för sällsynta sjukdomar (Harvinaissairaudet.fi) erbjuder mångsidig information om sällsynta sjukdomar. Här har yrkesverksamma inom hälsovården samlat både generell information om sällsynta sjukdomar och uppgifter om sjukdomsgrupper och individuella sjukdomar.

Tjänsten erbjuder stöd till ett liv med sjukdomen och de utmaningar sjukdomen för med sig i olika åldrar och sjukdomsfaser. I huset hittar du material för att stötta ditt välmående, videor med erfarenhetsberättelser och hjälp att hitta kamratstöd.

Tjänsten är främst avsedd för dem som har en sällsynt sjukdom, deras närstående och sådana som misstänks har en sällsynt sjukdom. Dörrarna till Huset för sällsynta sjukdomar är alltid öppen – du kan utnyttja tjänsterna när det passar dig bäst.

Tjänsten byggs upp gemensamt av alla enheter för sällsynta sjukdomar vid universitetssjukhusen i Finland. Vi tar gärna emot respons och utvecklingsidéer till Huset för sällsynta sjukdomar. Du kan skicka dem genom funktionen Ge respons längst ner till höger på varje sida.

Uppdaterad  14.5.2019

Kyllä