ÅUCS – Enheten för sällsynta sjukdomar

​Enheten för sällsynta sjukdomar vid Åbo universitets centralsjukhus (ÅUCS) säkerställer att alla patienter har möjlighet att få bästa möjliga vård enligt en enhetlig praxis.

Vår verksamhetsmodell bygger på ett tätt samarbete mellan patientorganisationer, enheter inom hälsovård och offentlig förvaltning, forskningsprojekt och företag både på nationell och internationell nivå. Vår enhet har ingen egen poliklinik, utan vår uppgift är att hänvisa patienterna utifrån de remisser vi får till rätt vårdkedja och hjälpa experter med diagnostik och förmedla information till patienterna om behandlingsmöjligheter, rehabilitering och eventuella sociala förmåner.

För enhetens verksamhet ansvarar vik. avdelningsöverläkare Samuli Rautava (docent, specialistläkare). Administrativt hör vi till barn- och ungdomskliniken, men vi koordinerar vården av både barn- och vuxenpatienter.

Kontaktuppgifter:
vik avdelningsöverläkare, docent, specialistläkare
Samuli Rautava
samuli.rautava@tyks.fi

Uppdaterad  14.5.2019

Kyllä