Stöd för arbetslivet genom rehabilitering

En sällsynt sjukdom kan med tiden försämra eller hota arbetsförmågan. För att upprätthålla eller återfå arbetsförmågan kan återgå till jobbetman få stöd från yrkesrehabiliteringen.

När den sjuka vill återgå till arbetslivet men de tidigare arbetsuppgifterna eller utbildningen inte längre passar, kan yrkesrehabilitering vara till nytta.

Yrkesrehabilitering omfattar olika alternativ från några dagars bedömning av rehabiliteringsbehov till flera års utbildning.

Syftet med yrkesrehabiliteringen är att förbättra eller upprätthålla rehabiliteringsklientens arbetsförmåga, ork i arbetet, yrkesfärdigheter och förtjänstmöjligheter, så att personen kan få eller behålla ett arbete som lämpar sig för honom eller henne.

Yrkesrehabilitering omfattar till exempel:

  • yrkesvägledning,
  • utbildningsförsök,
  • arbetsträning,
  • yrkesutbildning,
  • arbetsplacering samt
  • arbets- eller studierelaterade hjälpmedel och stöd för anpassning av arbetsförhållandena.

Dessutom kan yrkesrehabiliteringen vid behov omfatta även medicinska rehabiliteringsåtgärder.

Yrkesrehabilitering anordnas av Fpa, arbetspensionsanstalter, försäkringsbolag, arbets- och näringsförvaltningen samt yrkesläroanstalter.

Det är möjligt att få utkomstskydd under rehabiliteringstiden.

På annat håll i Hälsobyn

I Rehabilteringshuset har vi samlat information om rehabilitering, som ger stöd för att klara sig i arbetslivet. Läs om detta: När arbetsförmågan är hotad och Yrkesrehabilitering.

Föregående sida

Uppdaterad  9.5.2019

Kyllä