Envisheten hjälpte henne tillbaka till jobbet

En sällsynt sjukdom kan påverka hela livet, även arbetet. Kortväxta rf:s ordförande Sanna Leppäjoki berättar i videon om de hinder i arbetslivet som personer med sällsynta sjukdomar kan möta och hur man klarar av dem.

Personer med sällsynta sjukdomar som söker arbete tvingas överväga om de ska berätta om sin sjukdom före anställningsintervjun eller inte. Speciellt om sjukdomen syns utanpå.

- I början av arbetslivet lade jag märke till människornas första reaktioner. Ibland hade de en avvisande attityd och ibland frågade de direkt vad det var frågan om. Det fanns också de som fokuserade på arbetsfrågor, berättar tradenomen och ingenjören Leppäjoki.

 
 

Leppäjoki betonar att i anställningsintervjun bör rekryteraren lita på den intervjuades bedömning om sin arbetsförmåga. Om man har några tvivel, kan man fråga direkt.

Sannas nuvarande arbetsgivare hade inga fördomar och nu har Sanna varit anställd hos samma arbetsgivare i 16 år.

Sanna uppmanar alla med sällsynta sjukdomar som söker sig till arbetslivet att vara envisa.

Det finns stöd att få

- Jämställdhet i arbetslivet börjar med att den som har en sällsynt sjukdom garanteras jämlika möjligheter att utbilda sig. Därför behövs det stöd, hjälpmedel och färdtjänst, poängterar Leppäjoki.

Olika stödformer hjälper till att tackla de utmaningar som sjukdomen orsakar i studier eller arbetsliv. Stöd beviljas av arbetskraftsbyråerna, Fpa och kommunerna. Om dessa berättas närmare på t.ex. på Rehabiliteringshusets sida Rättigheter och förmåner.

Föregående sidaNästa sida

Uppdaterad  9.5.2019

Kyllä