Den unga kroniskt sjuka blir vuxen

Ungdomar är en speciell patientgrupp: de är inte längre barn, men de är inte ännu vuxna. De vill ta ansvar för sitt liv, men allt nytt är förvirrande och skapar en känsla av osäkerhet.

Ett bra vårdförhällande är viktigt både för den allmänna trygghetskänslan och förmågan att bli självständig. I de ungas liv sker många stora överlappande förändringar samtidigt; sluta skolan, söka studieplats eller jobb, eventuell flytt hemifrån, bli självständig och vuxen och därmed få ökat ansvar även för sådant som har med sjukdomen att göra.

 
 

Ansvar till den unga

Föräldrarnas ansvar för vården minskar, och de unga måste själv kunna ta hela ansvaret för sin hälsa och sin vård. En lyckad övergångsfas till vuxenlivet är en kraftgivande och berikande erfarenhet inte bara för den unga, utan även för föräldrar, sociala kontakter och vårdenhet. Ju tidigare den unga kan ta ansvar för sin hälsa, desto bättre mår han eller hon.

Den unga och hans eller hennes individuella behov måste alltid stå i centrum för vårdplaneringen. En god vårdrelation är betydelsefull. Där förstärks långsiktigheten och den unges egna ansvarstagande. Den unga kan få stöd från sitt eget behandlingsteam, sina föräldrar och patientorganisationerna.

På annat håll i Hälsobyn

Ungdomshuset (Nuorten.fi, på finska) ger information för unga med sällsynta sjukdomar. Mitt liv-sektionen handlar t.ex. om dating, pubertet och sexualitet, hälsosamma levnadsvanor och resor. Min framtid-sektionen innehåller råd från socialarbetare om t.ex. studier, boende, arbete och den egna ekonomin. Kom in och bekanta dig.

Föregående sidaNästa sida

Uppdaterad  6.5.2019

Kyllä