Sjukhusets socialarbetare ger vägledning om socialtjänster

Hälsosocialarbete ingår som en del av patientvården och rehabiliteringen. Sjukhuset socialarbetare hjälper patienterna med att ansöka om socialbidrag och -tjänster samt ger stöd i den förändrade livssituationen.

Hälsosocialarbetaren fungerar som expert på sitt område i hälsovården. Vid behov kan socialarbetaren

 • utreda patientens sjukdoms- och rehabiliteringssituation
 • bedöma tillgängliga förmåner och tjänster
 • stödja patienten i den ändrade livssituationen
 • observera behoven hos personer som behöver särskilt stöd, barn och åldringar.

Socialarbetaren kontaktas genom den vårdande enheten.

Vid sällsynta sjukdomar

I enlighet med vårdprogrammet ska en barnpatient som överförs till vuxenvården skickas till hälsosocialarbetaren för det aktuella specialområdet

 • för att kartlägga den vuxnes sociala förmåner
 • för att utreda yrkesmässig rehabilitering
 • för att göra en vård- och rehabiliteringsplan
 • alltid i samband med kontroll av dessa.

I remissen ska nämnas, att man undersöker en sällsynt sjukdom hos patienten eller att patienten har en sällsynt sjukdom sam eventuellt vilka speciella frågor som är centrala för planeringen av patientens vård eller rehabilitering. Dessa frågor kan utredas mera noggrant inom patientens totala socialskydd och social service.

Rådgivning och vägledning

Socialarbetaren ger individuell vägledning och rådgivning vid ansökan om socialbidrag och socialtjänster samt för skötsel av patientens ärenden. För att främja patientens sak samarbetar socialarbetaren med olika parter, såsom

 • Fpa
 • arbetspensionsanstalter
 • försäkringsbolag
 • Arbets- och näringslivscentraler
 • skolor, läroanstalter, daghem
 • organisationer.

Sjukhusets socialarbetare ger personlig vägledning och rådgivning t.ex. om följande:

Fpa:s förmåner

 • Sjukdagpenning
 • Partiell sjukdagpenning
 • Rehabiliteringsstöd
 • Rehabiliteringspenning
 • Yrkesrehabilitering för funktionshämmade vuxna (under 65 år)
 • Utbildningspenning för funktionshämmade unga (16–19 år)
 • Folkpension, garantipension
 • Läkemedels- och reseersättningar inom sjukförsäkringen
 • Handikapp- och behandlingsstöd
 • Fpa:s anpassningstränings- och rehabiliteringskurser
 • Utkomststöd (överfördes till Fpa 2017, inkomstprövat utkomststöd är kvar i socialvården)

Arbetspensionsanstalterna

 • Arbetspensioner: rehabiliteringsstöd, partiellt rehabiliteringsstöd, pension och partiell invalidpension
 • Yrkesrehabilitering när personen inte längre kan fortsätta sitt tidigare arbete på grund av sitt hälsotillstånd
 • arbetsprövning på den egna arbetsplatsen eller i annat arbete
 • arbetsträning
 • komplettering av arbetsförmågan eller utbildning som leder till arbete
 • stöd för att inleda eller fortsätta näringsverksamhet
 • rehabiliteringspenning

Sociala förmåner och socialtjänster

 • Behovsprövat utkomststöd
 • Handikapptjänster: bostadsändringsarbeten, färdtjänst för uträttande av ärenden, rekreation, studier och arbetsresor, personlig assistent, serviceboende
 • Hemvårdstjänster

Hälsovård

 • Samarbete med olika aktörer och nätverk
 • Stöd och vägledning i olika frågor som uppstår i olika livssituationer

Hälsosocialarbetarens tjänster är kostnadsfria och tillgänglig för alla sjukhusets patienter och deras anhöriga. Socialarbetaren kan kontakts per telefon eller genom vårdpersonalen.

Källa: HUS Invärtes sjukdomar och rehabilitering, enheten för hälsosocialt arbete

Föregående sidaNästa sida

Uppdaterad  13.5.2019

Kyllä